TypechoJoeTheme

吴同学的笔记本

统计
搜索到 3 篇与 短文字 的结果
2021-02-12

万事胜意

万事胜意
把我最喜欢的一个祝福语送给你"万事胜意"在过去的时光中,很感谢你,我们一起和岁月在上面刻上了我们专属符号在现在的时光,我很感谢新年。因为一个节日 或多或少有了一个缘由 去"打扰",可以看到我经常发说说,但是却很少去私聊。值此佳节新春在此向您拜年!祝牛年大吉 !也希望在新的一年里,我们能够一起伴着牛气,在时光中留下或体验更多的人间种种。你也可以来我的微信公众号"吴聊青年",或者个人网址hiwzy.com。或者QQ搜索小程序"吴同学的笔记本",让我们制造更多的连结。
2021年02月12日
5,229 阅读
4263 评论
2021-02-02

短文字0003——生活的可爱

短文字0003——生活的可爱
生活是生活的可爱有时候在于当你因为要用一个东西的时候,要去深入了解它的时候,会发现它和你之前理解的不一样,而这个不一样又导致了和你现成体系中自以为有优势的地方进行了冲击。这种对撞不只是知识面的拓展,而亦是一种争夺主导思想的搏杀,而在这个搏杀中迸发的无尽的思维火花,像烟花一样绚烂了整个精神世界。
2021年02月02日
30,950 阅读
13995 评论
2021-02-02

短文字0002——困顿

短文字0002——困顿
越是艰难处,越是修心时。——王阳明艰难困苦,玉汝于成。——张载原话演变故天将降大任于是人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为,所以动心忍性,曾益其所不能。 ——孟子困于心,衡于虑,而后作;——孟子驿外断桥边,寂寞开无主。已是黄昏独自愁,更著风和雨。无意苦争春,一任群芳妒。零落成泥碾作尘,只有香如故。——陆游 卜算子·咏梅为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平。——张载
2021年02月02日
1,765 阅读
321 评论

人生倒计时

今日已经过去小时
这周已经过去
本月已经过去
今年已经过去个月